เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ลาวใต้ > ปากเซ
จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

:: จุดหมายปลายทาง ประเทศเวียดนาม
เดียนเบียนฟู กว๋างนิง ฮานอย เว้
ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต
มุยเน่      
 
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


เวียดนาม > เส้นทางท่องเที่ยว  
ภาพโดย : www.facebook/Tidarat Inmee, www.facebook/Iamnekojung Meaw, www.facebook/www.facebook/Puchong Hirunmat, www.facebook/Puchong Hirunmat, www.tourismthailand.org
จุดหมายปลายทาง
เส้นทางท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ เส้นทางท่องเที่ยวเวียดนามกลาง
เส้นทางท่องเที่ยวเวียดนามใต้ เส้นทางท่องเที่ยว เมืองในเวียดนาม
   
 
เส้นทางท่องเที่ยว เวียดนามเหนือ
เชียงของ > จ.เชียงราย

เดียนเบียนฟู ซาปา ผ่านเส้นทาง สปป.ลาว สู่เวียดนามเหนือ

วันแรก เชียงของ
วันที่สอง เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – อุดมชัย – เมืองขาว
สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก เมือง เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผ่านพิธีการของลาวเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย

วันที่สาม เมืองขวา – ด่านปางหก(ลาว) – ด่านไตรจาง(เวียดนาม) – เดียนเบียนฟู
วันที่สี่ เดียนเบียนฟู – ซาปา
วันที่ห้า เที่ยวซาปา เต็มวัน
วันที่หก ซาปา - เดียนเบียนฟู
วันที่เจ็ด เดียนเบียนฟู – ด่านไตรจาง – ด่านสบพูน(ปางหก) – อุดมไชย
วันที่แปด อุดมไชย – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ

 

 
 

เชียงของ ห้วยทราย อุดมไชย เมืองขวา เดียนเบียนฟู ไปรถกลับรถ (5วัน4คืน)

วันแรก เชียงของ –ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – อุดมไชย – เมืองขวา
เช้า ด่านตรวจคนเข้า เมือง ผ่านพิธีการเรียบร้อยแล้ว นั่งเรือข้ามฝากสู่สปป.ลาว ที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว
ออกเดินทาง ผ่านเมืองห้วยทราย สู่เมืองหลวงน้ำทา บนเส้นทางถนนสายใหม่ R3A

วันที่สอง เมืองขวา-เดียนเมียนฟู-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - สุสานนักรบ - ป้อมปราการ A1 - ฐานทัพฝรั่งเศส
วันที่สาม ตลาดเช้า - เมืองฟรัง (ฐานบัญชาการทหารเวียดนาม) – วัดหว่างกงเจิ๊ด - หมู่บ้านชนเผ่าไทดำ
วันที่สี่ เดียนเบียนฟู-อุดมไชย
วันที่ห้า อุดมไชย-หลวงน้ำทา-เชียงของ

 
     
อุตรดิตถ์  
4 มรดกโลก 4 วัฒนธรรม-กำแพงเพชร-สุโขทัย-ศรีสัช-ลับแล-ภูดู่-เวียงจันทร์-เว้-ดานัง 5วัน
D1 กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร -สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย -อุตรดิตถ์-ลับแล
D2 อุตรดิตถ์-ภู่ดู่-ผาแก้ว-ปากลาย-ไซยะบูลี- เวียงจันทร์
D3 เวียงจันทร์ - ปากซัน - ด่านนำพาว - เวียดนามกลาง - เว้ - ดานัง
D4 เจดีย์เทียนมู่-นครเว้-พระราชวังเว้-มรดกโลกฮอยอัน-นอนเนื๊อก-ดานัง
D5 เมืองดานัง-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-เมืองเว้-ตลาดดองบา
D6 นครเว้-สะหวันเขต-มุกดาหาร-กรุงเทพฯ

 
     
 
มุกดาหาร  

ทัวร์เวียดนามเหนือ 6 วัน

วันแรก ( กรุงเทพฯ - มุกดาหาร)
วันทีสอง มุกดาหาร-วินห์มอค - ดงโหย
ข้ามแดน ที่ด่านไทย ทำเอกสารผ่านแดน - เข้าด่านลาวสะหวันนาเขต ทำเรื่องผ่านแดน
ด่านแดนสวรรค์ ของลาว ทำเรื่องออกจากลาว - ด่าน ลาวบาวของเวียดนาม

วันที่สาม ถ้ำพองยา - ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย -City Tour - เมือง ฮาลอง
นที่ห้า ล่องอ่าว ฮาลองเบย์ - ฮานอย
วันที่หก ฮานอย - ฮาลองบก Ninh Binh

 
     
หนองคาย-เวียงจันทน์-เมืองวิงห์-ฮาลองบก-ฮาลองเบย์-ฮานอย 7 วัน
โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP
 
เวียดนามเหนือ เดียนเบียนฟู-ซาปา-ลาวกาย-ฮานอย 8 วัน
สมรภูมิรบ เดียนเบียนฟู และซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน ไปรถ-กลับเคื่อง
 
     
เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-บั๊คฮา-ซาปา-ลาวไก-นิงห์บิงห์ 6 วัน
ซาปา หลังคาแห่งอินโดจีน โดยสายการบิน
 
     
     
 
เส้นทางท่องเที่ยว เวียดนามกลาง
มุกดาหาร  

มุกดาหาร สะหวันเขต เว้ ดานัง 6 วัน 5 คืน

วันแรก กรุงเทพ ฯ – มุกดาหาร

วันที่สอง มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – เว้
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต (ประเทศลาว)
ด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

วันที่สาม พระราชวังเว้ – หมู่บ้านหินอ่อน –เจดีย์เทียนมู่ – ดานัง – โฮ่ยอัน

วันที่สี่ โฮ่ยอัน - ดานัง – เว้ – สุสาน Khai Dihn – ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกร

วันที่ห้า เว้ - สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

วันที่หก กรุงเทพฯ

 

 

โฮจิมินห์-ไซ่ง่อน ( เวียดนามใต้ -กลาง) 10 วัน

วันแรก : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ โดยสายการบิน
วันที่สอง : อุโมงค์ใต้ดิน กู๋จี – ชายหาดวุงต่าว
วันที่สาม : โฮจิมินห์ – ดาลัด
วันที่สี่ เที่ยวเมืองดาลัด เมืองแห่งความรักและดอกไม้
วันที่ห้า ดาลัด – นาตรัง
วันที่หก เที่ยว 4 เกาะ ของหมู่เกาะ นาตรัง
วันที่ เจ็ด เที่ยว ดานัง – ฮอยอัน
วันที่ แปด - ฮอยอัน – เว้
วันที่ เก้า เว้ – ลาว สะหวันนาเขต – มุกดาหาร
สะหวันนะเขต-ชายแดน ลาวบาว - ข้ามกลับมาที่ จ.มุกดาหาร

วันที่สิบ เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ

 

 
     
 
นครพนม  

นครพนม - ท่าแขก - ด่งเฮย -ด่งฮา - เว้ - มุกดาหาร 5 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ - นครพนม

วันที่สอง นครพนม - ท่าแขก - ถ้ำฟองยา - ด่งเฮย
สู่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาวจากนั้นผ่านพิธีการ ตม.
ด่านพรมแดน นาเผ้า(ลาว) - ด่านพรมแดนจาลอ(เวียดนาม)

วันที่สาม ด่งเฮย - อุโมงค์วินม๊ก - เส้นขนานที่ 17 - เว้

วันที่สี่ เว้ - ด่งฮา - ลาวบาว/แดนสวรรค์ - สะหวันเขต - มุกดาหาร

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

 
     
 
อุบลราชธานี  
เที่ยว 3 ประเทศ อุบล(ไทย) - ลาว - เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

D1 : อุบล – ปากเซ – คอนพะเพ็ง
D2 : ปากเซ – เว้(เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม) - ล่องเรือจักรพรรดิ์
D3 : เมืองเว้ – ดานัง - ฮอยอัน
D4 : เมืองฮอยอัน – ช้อปปิ้งตลาดดองบา - เว้ 

เยือน 2 มรดกโลก เว้ - ฮอยอัน
เยือน 2 เมืองมรดกโลก “เว้-ฮอยอัน” ดินแดนแห่งจักรพรรดิและสาวงาม
ชิมอาหารเวียดนามเลิศรส ... ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก
ลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชีย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

D1 : อุบลราชธานี–มุกดาหาร–สวันเขต–ลาวบาว-เว้
D2 : เว้-พระราชวังโบราณ – เจดีย์แม่ฟ้าหลวง – ดานัง - ฮอยอัน
D3 : ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดดองบา
D4 : เว้ – ลาวบาว – สวันเขต – มุกดาหาร – อุบลราชธานี 
     
 
มรดกโลก นครพนม-ถ้ำฟ็องญา-นครเว้-ฮอยอัน-สะหวันเขต-มุกดาหาร 4 วัน
เข้าด่านนครพนม-ออกด่านสะหวันเขต โดย รถตู้

 
     
มุกดาหาร-สะหวันเขต-เว้-ดานัง-ฮอยอัน 4 วัน
เวียดนามกลาง โดยรถตู้, รถโค้ชปรับอากาศ


 
     
 
เส้นทางท่องเที่ยว เวียดนามใต้
มุกดาหาร  

โฮจิมินห์-ไซ่ง่อน ( เวียดนามใต้ ) 10 วัน

วันแรก : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ โดยสายการบิน
วันที่สอง : อุโมงค์ใต้ดิน กู๋จี – ชายหาดวุงต่าว
วันที่สาม : โฮจิมินห์ – ดาลัด
วันที่สี่ เที่ยวเมืองดาลัด เมืองแห่งความรักและดอกไม้
วันที่ห้า ดาลัด – นาตรัง
วันที่หก เที่ยว 4 เกาะ ของหมู่เกาะ นาตรัง
วันที่ เจ็ด เที่ยว ดานัง – ฮอยอัน
วันที่ แปด - ฮอยอัน – เว้
วันที่ เก้า เว้ – ลาว สะหวันนาเขต – มุกดาหาร
สะหวันนะเขต-ชายแดน ลาวบาว - ข้ามกลับมาที่ จ.มุกดาหาร

วันที่สิบ เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ

 

 
 
สระแก้ว  

พนมเปญ โฮจิมินห์ 5 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ - ปอยเปต - พระตะบอง - พนมเปญ
ด่านชายแดนไทย – กัมพูชา ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่สอง พนมเปญ - อุโมงค์กูจี - โฮจิมินห์ซิตี้
ด่านชายแดนกัมพูชา – เวียดนาม

วันที่สาม โฮจิมินห์ - หมีถ่อ - อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ - ตลาดเบนถัน

วันที่สี่ โฮจิมินห์ – พนมเปญ – ตูแสลง

วันที่ห้า พนมเปญ – พระตะบอง – ปอตเปต – กรุงเทพฯ

 
     
 
โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท 4 วัน
มนต์เสน่ห์เมืองตากอากาศดาลัท โดยเครื่องบิน
 
     
   
     
 
เส้นทางท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม
ทริป เดียนเบียนฟู ทริป กว๋างนิง ทริป ฮานอย ทริป เว้
ทริป ดานัง ทริป ฮอยอัน ทริป โฮจิมินห์ซิตี้ ทริป ดาลัต
ทริป มุยเน่      

 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
กระทรวงการต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ไทยประตูสู่อินโดจีน
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และจีนตอนใต้
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา
 
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี
 
     
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย อุตรดิตถ์ สระแก้ว

 
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : mekongrivertoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, MekongRiverToday fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
 
     
 
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
การเดินทาง
โปรโมชั่น
ข่าวท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
 

 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ