เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ลาวใต้ > ปากเซ
จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

:: จุดหมายปลายทาง ประเทศเมียนมาร์ (พม่า)
เชียงตุง เมืองลา เมียวดี ย่างกุ้ง
มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
 
 
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


เมียนมาร์ (พม่า) > เส้นทางท่องเที่ยว  
ภาพโดย : www.facebook/Pui Apiwat, www.facebook/Tum Danuruj, www.facebook/Ant Tassaneewan Chom-in, www.tourismthailand.org
 
หมวดหมู่
เมืองชายแดนไทย เชื่อมโยงอินโดจีน
   
 
เส้นทางท่องเที่ยวพม่า
แม่สาย > จ.เชียงราย  

แม่สาย-เชียงตุง-เมืองเป็ง-ตองยี-อินเล-น้ำจ๋าง-เชียงตุง-แม่สาย

วันแรก ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง เมืองเป็ง
จากเมืองแม่สาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่หนึ่ง ผ่านเมืองท่าขี้เหล็ก เมืองท่าเดื่อ เมืองพยาค สู่เมืองเชียงตุง

วันที่สอง เมืองเป็ง กุ๋นเหง น้ำจ๋าง ตองจี ยองฉ่วย
วันที่สาม ทะเลสาบอินเล
วันที่สี่ ยองฉ่วย ตองจี น้ำจ๋าง
วันที่ห้า น้ำจ๋าง กุ๋นเหง เมืองเป็ง เชียงตุง
วันที่หก เชียงตุง ท่าขี้เหล็ก

 

 

แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา 3วัน2คืน ไปรถกลับรถ

วันแรก แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย –
พม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่าเพื่อเดินทางไปเชียงตุง

วันที่สอง เมืองลา - เชียงตุง
วันที่สาม เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย – เชียงราย

 
     
 
ตาก  

แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ดอนเมือง
5 วัน 4 คืน โดย... รถยนต์ และเครื่องบิน


วันแรก กรุงเทพฯ-แม่สอด(จังหวัดตาก)-วัดมณีไพรสณฑ์

วันที่สอง แม่สอด–เมียวดี-กอกาเร็ก-สะพานตาลวิน-เมาะละแหม่ง(เมาะลำไย)-มุโด่ง วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ(พระนอนใหญ่ที่สุดในโลก)-เจดีย์ไจ้ตาลาน-โบสถ์คริส-พระแม่ฟาติมา

วันที่สาม เจดีย์กลางน้ำไจ้คะมิ-เมาะละแหม่ง-ผะอัน-ถ้ำพระไสยาสน์เก๊าะกุล-บ่อน้ำร้อน ไจ้ทีโย-พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่สี่ พระธาตุอินทร์แขวน–เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอน ชเวตาเลียว-หงสาวดี–ย่างกุ้ง-มหาเจดีย์ชเวดากอง-ภัตตาคารการะเวก-โชว์พื้นเมือง

วันที่ห้า เจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ-พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี-ช้อปปิ้งตลาดโบเจ๊ก-พระ หินอ่อน-ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

 

 

แม่สอด-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-แม่สอด ทัวร์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก แม่สอด – ย่างกุ้ง – เจดีย์กะป่าเอ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เจดีย์ชเวดากอง

วันที่สอง หงสาวดี – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – วัดไจ๊คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – พระมหาธาตุมุเตา – พระพุทธ ไสยาสน์เจ๊าทัตจี – โชว์นาฎศิลป์

วันที่สาม ย่างกุ้ง – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – สก๊อตมาเก็ต – แม่สอด


 
วิถีบุญสองแผ่นดิน" โครงการ "แห่ผ้า ขึ้นธาตุ เดือน ๙ ล้านนา" เส้นทาง กทม.-ตาก-แม่สอด-เมียวดี (เมียนมา) -กทม  
แม่สอด - มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน

วันแรก แม่สอด - มะละแหม่ง- St.Patrick Church-วัดไจ๊ท์ตาลาน -วัดป่าวินเส่งตอยะว์-แม่น้ำสาละวิน

วันที่สอง ตลาดเช้ามะละแหม่ง - สะพานตาลวิน - เมาะตะมะ-สะเทิม พะอัน-มะละแหม่ง

วันที่สาม มะละแหม่ง - แม่สอด
 
     
 
ระนอง  

ปั่นสองน่อง... ท่องสองประเทศ” จากจังหวัดชุมพร ระนอง สู่เมืองมะลิวัลย์ ประเทศพม่า

วันแรก
จ.ชุมพร ด้วยการปั่นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ผ่านสะพานต่างระดับแยกปฐมพรสู่ถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง เยี่ยมชมศิลาสลักพระปรมาภิไธย จปร. หัวรถจักรไอน้ำโบราณ บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน สัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสต้น เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง

วันที่สอง
ปั่นนำจักรยานลงเรือข้ามไปจังหวัดเกาะสอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปั่นไปเมืองมะลิวัลย์ ระยะทางไปกลับประมาณ 86 กิโลเมตร เยี่ยมชมวัดไทยในเมืองมะลิวัลย์

 
     
 
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอินโดจีน
พม่า-ไทย-ลาว
ระเบียงเศรษฐกิจย่างกุ้ง-อุตรดิตถ์-ภูดู่-ปากลาย-ไซยะบูลี-หลวงพระบาง

แม่สอด - แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ - ภูดู่ อุตรดิตถ์ - หลวงพระบาง - ภูดู่ อุตรดิตถ์

D1 กรุงเทพฯ- แม่สอด - แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่
D2 อ.เมือง เชียงใหม่ - ตม.ภูดู่ อุตรดิตถ์ - ปากลาย - ไชยะบุรี - หลวงพระบาง
D3 หลวงพระบาง : ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดวิชุนราช - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห ชุมชนริมน้ำโขง - บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ - ชม ตาดกวงชี -
D4 หลวงพระบาง - ไชยะบุรี - ปากลาย - ตม.ภูดู่ อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ

 

แม่สอด - มะละแหม่ง - ตาก - ภูดู่ อุตรดิตถ์ - ชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

D1 กรุงเทพฯ- แม่สอด - มะละแหม่ง- St.Patrick Church-วัดไจ๊ท์ตาลาน -วัดป่าวินเส่งตอยะว์-แม่น้ำสาละวิน

D2 ตลาดเช้ามะละแหม่ง - สะพานตาลวิน - เมาะตะมะ-สะเทิม พะอัน-มะละแหม่ง

D3 มะละแหม่ง - แม่สอด - ตาก-อุตรดิตถ์- เขื่อนสิริกิติ์

D4 ด่านภูดู่ อำเภอ บ้านโคก - เดินทางเข้าสู่เมืองปากลาย - เข้าสู่แขวงไชยะบุรี แวะชมตลาดสด บ้านน้ำปุย - สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

D5 หลวงพระบาง - ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - วัดเชียงของ วัดพระบาง และวัด พระธาตุพูสี - แวะซื้อสินค้าที่พื้นเมือง ณ ตลาดมืด

D6 ใส่บาตรข้าวเหนียว - เดินทางสู่แขวงไชยะบุรี - อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ

 

 
พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลสาบอินเล-ย่างกุ้ง 4 วัน
พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลสาบอินเล-ย่างกุ้ง
 
พม่า-มัณฑะเลย์-อังวะ-สกาย-มอญยอ-พุกาม 4วัน
พม่า-มัณฑะเลย์-อังวะ-สกาย-มอญยอ-พุกาม 4วัน
 
ย่างกุ้ง เนปิดอ อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑเลย์
ย่างกุ้ง เนปิดอ อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑเลย์
 
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-อังวะ-สกายน์-เมย์เมี่ยว-มิงกุน 4 วัน
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-อังวะ-สกายน์-เมย์เมี่ยว-มิงกุน
 
แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลา(รัฐฉาน)-พม่า 3 วัน
เที่ยวรัฐฉาน เขมรัฐนครเชียงตุง สามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู สหรัฐไทยเดิม
 
แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง 5 วัน 4 คืน
โดยรถยนต์ และเครื่องบิน
 
 
เส้นทางท่องเที่ยว ประเทศพม่า
ทริป เชียงตุง ทริป เมืองลา ทริป เมียวดี ทริป ย่างกุ้ง
ทริป มัณฑะเลย์ ทริป พุกาม ทริป อินเล
 
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
กระทรวงการต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ไทยประตูสู่อินโดจีน
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และจีนตอนใต้
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา
 
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี
 
     
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย อุตรดิตถ์ สระแก้ว

 
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : mekongrivertoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, MekongRiverToday fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
 
     
 
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
การเดินทาง
โปรโมชั่น
ข่าวท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
 

 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ