เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ลาวใต้ > ปากเซ
จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

:: จุดหมายปลายทาง ประเทศลาว
หลวงพระบาง นครเวียงจันทน์ วังเวียง ปากเซ, จำปาสัก
เชียงขวาง สะหวันนะเขต คำม่วน บ่อแก้ว
หลวงน้ำทา ไชยะบุรี อุดมไชย  
 
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


อินโดจีน > ลาว > การเดินทาง  
ภาพโดย : www.facebook/YoYing Sopa, www.facebook/Iamnekojung Meaw, www.facebook/Pui Apiwat, www.tourismthailand.org
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากประเทศไทย ไป ประเทศลาว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่ลาวได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน
เอกสารประจำตัว การนำยานพาหนะข้ามแดน
รถโดยสารประจำทาง เครื่องบิน
รถไฟ จุดผ่านแดน
การติดต่อสื่อสาร พยากรณ์อากาศ
 
การเดินทางไป สปป.ลาว เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือบัตรผ่าน แดน มิฉะนั้นจะเป็นการลักลอบเข้าเมือง
เอกสารประจำตัว

1 หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ น้อยกว่า 6 เดือน สามารถ เดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า พำนัก ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 

2 บัตรผ่านแดน หาก ไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถ ใช้บัตรผ่านแดน ซึ่งขอทำได้ที่ ที่ว่าการอำเภอที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว โดยใช้บัตรประจำตัว ประชาชนและเสียค่าธรรมเนียม 40 บาท สามารถพำนักอยู่ได้ 3 วัน 2 คืน แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ที่กำหนด เช่น หากข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 จากจังหวัดหนองคายไปนครหลวง เวียงจันทน์ จะไม่สามารถเดินทางไปนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ เช่น วังเวียง แดนสะหวัน เขื่อนน้ำงึม หรือเมื่อข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 จากจังหวัดมุกดาหารไปแขวงสะหวันนะเขต ก็ไม่สามารถ เดินทางต่อไปแขวงอื่น หากละเมิดจะถูกจับในข้อหาเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์ สหรัฐ

•ห้ามพำนักอยู่ใน สปป.ลาว เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (กรณีบัตร ผ่านแดนจะถูกปรับวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ/วันที่อยู่เกินกำหนด และ กรณีหนังสือเดินทางจะถูกปรับวันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ/วันที่อยู่เกิน กำหนด) •ผู้ใช้บัตรผ่านแดนสามารถขออยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 3 วัน โดยติดต่อที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศ กองบัญชาการ ป้องกันรักษาความสงบ (ปกส) ในพื้นที่ •ควรนำเอกสารเดินทางติดตัวตลอดเวลา และถ่ายสำเนาแยกเก็บ ไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวขอตรวจ •ตามกฎหมายลาว การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะต้องติดต่อ ผ่านบริษัททัวร์ของลาวที่องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ สปป.ลาว รับรอง และต้องมีมัคคุเทศก์ชาวลาวประจำรถ เนื่องจากทางการลาวไม่ อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำหน้าที่มัคคุเทศก์หรือบรรยายตามสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 
การนำยานพาหนะข้ามแดน
1 รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้เอกสารดังนี้
- หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (สีม่วง) และ เครื่องหมายแสดงประเทศ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้น จดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว
- หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง)
- ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถและสำนักงานขนส่ง จังหวัดชายแดน
- หากมิได้เป็นเจ้าของรถยนต์ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ และติดอากรแสตมป์ 30 บาท
- รถของบริษัทต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิ
- กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.ลาว ซึ่งจะมีจำหน่ายที่ สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัยที่จุดผ่านแดนฝั่งลาว

2 รถที่ใช้ขนส่งระหว่างประเทศ
- หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (สีเขียว) และเครื่องหมาย แสดงประเทศ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว
- สำเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
- ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ ขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถและสำนักงานขนส่ง จังหวัดชายแดน
- หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ ขอได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้น จดทะเบียน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน
- กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.ลาว ซึ่งจะมี จำหน่ายที่สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัยที่จุดผ่านแดนฝั่งลาว

•ควรขับขี่ยานพาหนะในสปป.ลาว อย่างระมัดระวัง เนื่องจาก ระบบการจราจรใน สปป.ลาวให้ขับทางขวาของถนน ต่างจากฝั่งไทย และไม่ควรใช้ความเร็วสูงเนื่องจากทางการลาวจำกัดความเร็วไม่เกิน 50-60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และรถทางโทมักไม่หยุดรอรถทางเอก
•เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนจากไฟแดงเป็นไฟเขียว ควรออกรถ อย่างระมัดระวังและดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถฝ่าไฟแดงจากด้านอื่น
•ต้องระวังอันตรายจากรถจักรยานยนต์และสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น ฝูงวัวและแพะ ซึ่งอาจตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดและอาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้
•ห้ามพูดโทรศัพท์ระหว่างขับรถ
•หากไม่ต้องการนำรถยนต์ข้ามไป สปป.ลาว บริเวณใกล้กับด่านฝั่ง ไทยที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ที่ จ.หนองคาย มีที่รับฝากรถ ของเอกชน เช่น กาตนาทัวร์ นฤมลทัวร์ เสียค่าบริการวันละ 100 บาท

 
รถประจำทาง
มีรถประจำทางให้บริการระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับ หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น และ นครราชสีมา ระหว่างเมืองปากเซ แขวง จำปาสักกับอุบลราชธานี และระหว่าง เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต กับมุกดาหาร สถานีขนส่งที่นครหลวง เวียงจันทน์สำหรับรถโดยสารไปยัง ประเทศไทยอยู่ที่ถนนหนองบอน หลังตลาดเช้า ดูตารางรถได้ที่เว็บไซต์ บริษัทขนส่ง จำกัด www.transport.co.th


เส้นทางสายที่ 1 จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 2 จังหวัดอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี - ปากเซ
เส้นทางสายที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร - สะหวันนะเขต
เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย - แขวงบ่อแก้ว
เส้นทางสายที่ 14 เลย - หลวงพระบาง 
เครื่องบิน
มีสายการบินให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ กับที่หมายใน สปป.ลาว 4 แห่ง ได้แก่
(1) นครหลวงเวียงจันทน์ สนามบินที่นครหลวงเวียงจันทน์คือ สนามบินวัดไต (Wattay Aiport)
(2) เมืองหลวงพระบาง
(3) แขวงสะหวันนะเขต และ
(4) เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
หากจะ เดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ อาจนั่งเครื่องบินไปอุดรธานีแล้วนั่งรถ ต่อไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร (มีรถ บริการจากท่าอากาศยานอุดรธานี) นอกจากนี้ การบินลาวยังมีบริการ เส้นทางเชียงใหม่ - หลวงพระบาง และอุดรธานี - หลวงพระบางด้วย

การเดินทางโดยเครื่องบินจากนครหลวงเวียงจันทน์ไป ประเทศอื่นยังไม่สะดวกมากนัก เพราะมีเส้นทางจำกัด เมืองที่สามารถ เดินทางไปได้โดยตรงจากนครหลวงเวียงจันทน์ ได้แก่ ฮานอย โฮจิมินห์ พนมเปญ เสียมราฐ คุนหมิง และกัวลาลัมเปอร์
 
รถไฟ
นั่งรถไฟไปลงที่สถานีหนองคาย แล้วนั่งรถสามล้อไปด่าน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร หรือนั่ง รถไฟข้ามแม่น้ำโขงไปลงที่สถานีท่านาแล้งในฝั่งลาว จากสถานี ท่านาแล้งต้องนั่งรถยนต์ไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจะถึงตัวเมือง เวียงจันทน์ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทำที่สถานีรถไฟ หนองคาย และสถานีท่านาแล้ง
 
จุดผ่านแดน
ตามกฎระเบียบของไทย จุดผ่านแดนที่คนไทย คนลาว และ คนประเทศที่ 3 เดินทางผ่านได้และสามารถขนส่งสินค้าเข้าออกได้ คือ จุดผ่านแดนถาวร ซึ่งชายแดนไทย-ลาวมี 15 แห่ง จุดผ่านแดนประเภท นี้ ฝั่งลาวเรียกว่า ด่านสากล จุดผ่านแดนระดับรองลงมา คือ จุดผ่อนปรนการค้า ซึ่งฝั่งลาวเรียกว่าด่านท้องถิ่น จุดผ่านแดนประเภท นี้ไม่ได้เปิดทุกวันและมีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าออก ทั้งนี้ สปป.ลาว มีด่านอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าด่านประเพณี ซึ่งให้เข้าออกได้เฉพาะ ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายแดน
จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว มีดังนี้
1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตรงข้ามด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว (ด่านฝั่งลาวยังเป็นด่านท้องถิ่น)
2. จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงของ จ.เชียงราย-เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว เชื่อมโยงกับเส้นทาง R3 โดยต้องข้ามแม่น้ำโขงโดย แพขนานยนต์ และสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4
3. จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน - ด่านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไซยะบูลี เป็นเส้นทางสู่เมืองหลวงพระบาง และแขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างถนนระยะทาง 49.2 กม.จากด่านไปเมืองเงิน แขวงไซยะบูลี ซึ่ง อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไซ และรัฐบาลลาวจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมกับถนนดังกล่าวโดยกู้เงินจากจีน
4. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหือง (ลาว-ไทย) ระหว่าง อ.ท่าลี่ จ.เลย-เมืองแก่นเท้า แขวงไซยะบูลี สะพานเปิดใช้เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2547 จากด่านไปเมืองหลวงพระบางมีระยะทาง 363 กม. แต่ถนนยังมีสภาพไม่ดี
5. จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงคาน จ.เลย ตรงข้ามด่านเมือง ซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งยังเป็นด่านท้องถิ่น
6. จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย ตรงข้าม ด่านบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งยังเป็นด่านท้องถิ่น
7. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์
8. จุดผ่านแดนถาวรท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย ตรงข้าม ด่านท่าเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน์ (เดิมด่านท่าเดื่อเป็นด่านสากล แต่ หลังเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 เมื่อปี 2537 ด่านสากลได้ ย้ายไปที่สะพาน)
9. ด่านสถานีรถไฟหนองคาย-สถานีรถไฟท่านาแล้ง (ณ กันยายน 2553 มีเฉพาะการขนส่งผู้โดยสาร ไม่มีการขนส่งสินค้า เพราะยังไม่มีคลังสินค้า)
10. จุดผ่านแดนถาวร อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย - เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ เชื่อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 8 ใน สปป.ลาว โดย
ต้องข้ามแม่น้ำโขงโดยแพขนานยนต์
11. จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จ.นครพนม-เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เชื่อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 12 ในสปป.ลาว โดยต้อง ข้ามแม่น้ำโขงโดยแพขนานยนต์ แต่ในอนาคตจะมีสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 3
12. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เชื่อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 9 ตามแนว East-West Economic Corridor ไปสู่ท่าเรือในเวียดนามได้
13. จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตรงข้ามด่าน เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต (เดิมด่านเมืองไกสอน พมวิหานเป็นด่านสากล แต่หลังเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 เมื่อปี 2549 ด่านสากลได้ย้ายไปที่สะพาน และทางการลาวได้ลด ระดับด่านเป็นด่านท้องถิ่น)
14. จุดผ่านแดนถาวรบา้ นปากแซง กงิ่ อำเภอนาตาล จ.อบุ ลราชธานี ตรงข้ามด่านท้องถิ่นบ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน
15. จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี - วังเต่า แขวงจำปาสัก เป็นจุดผ่านแดนสู่แขวงภาคใต้ของ สปป.ลาว และ สามารถเดินทางไปเวียดนามได้ทางด่านพูเกือ แขวงอัดตะปือ
 
การติดต่อสื่อสาร
1. โทรศัพท์
- สปป.ลาวมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 4 เครือข่าย ได้แก่ (1) M Phone (ลาวเทเลคอม) (2) ETL (3) TIGO (4) ลาวสตาร์ ผู้ที่นำ โทรศัพท์มือถือมาจากไทย สามารถซื้อซิมได้จากร้านสะดวกซื้อหรือร้าน ขายของทั่วไป
- เมื่อเปลี่ยนซิมโทรศัพท์เป็นหมายเลขของลาวแล้ว หาก ต้องการโทรกลับไทยให้กดรหัส 00-66 ตามด้วยหมายเลขในไทยโดย ตัด 0 ตัวแรกออก เช่น จะโทรไปหมายเลข 02-6435000 ให้กด 00-66-2-6435000 หรือโทรไปหมายเลข 081-1234567 ให้กด 00-66-81-1234567
- หากต้องการโทรศัพท์จากไทยไปลาว ให้กดรหัสสำหรับ โทรต่างประเทศ + 856 + รหัสพื้นที่หรือรหัสมือถือโดยตัด 0 ตัวแรก เช่น ต้องการโทรไปหมายเลขมือถือลาว 020-1234567 ให้กด 001 (หรือ 00X) 856-20-1234567 ทั้งนี้ ตั้งแต่มิถุนายน 2553 ผู้ใช้ เครือข่าย M Phone คือ หมายเลขขึ้นต้นด้วย 4,5 และ 6 ต้องเติมเลข 5 อีกหนึ่งตัวที่ด้านหน้าสุด ผู้ใช้เครือข่าย TIGO คือ หมายเลขขึ้นต้น ด้วย 7 ต้องเติมเลข 7 อีกหนึ่งตัวที่ด้านหน้าสุด ส่วนเครือข่าย ETL ใช้ หมายเลข7 หลักตามเดิม
- สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือไทยได้ในบางบริเวณที่ ใกล้ชายแดน เช่น ริมแม่น้ำโขงในนครหลวงเวียงจันทน์และที่แขวง สะหวันนะเขต

2. อินเทอร์เน็ต
ในเมืองใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวมาก เช่น นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง สะหวันนะเขต จะมีร้านอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ที่สามารถใช้บริการได้ โรงแรมบางแห่งมีบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi

3. ไปรษณีย์
ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สามารถซื้อตราไปรษณียากรทั้งเพื่อ ส่งจดหมายและการสะสมได้ที่รัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ลาวซึ่งตั้งอยู่ตรง ข้ามตลาดเช้ามอลล์ และไปรษณีย์สาขาที่ท่าอากาศยานวัดไต สำหรับ ต่างแขวงอาจซื้อได้จากร้านขายโปสการ์ด

 
พยากรณ์อากาศ
 
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงการต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
ไทยประตูสู่อินโดจีน
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และจีนตอนใต้
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา
 
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี
 
     
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย อุตรดิตถ์ สระแก้ว

 
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : mekongrivertoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, MekongRiverToday fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
 
     
 
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
การเดินทาง
โปรโมชั่น
ข่าวท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
 

 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ