English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
หน้าแรก > บริการของเรา > ลงโฆษณา, Sponsor - สนับสนุนเว็บไซต์
      เนื่องจากในการจัดทำเว็บไซต์ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในส่วนจดชื่อโดเมน ค่าเช่าโฮสต์ติ้ง การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนั้นทางเว็บไซต์จึงรับประชาสัมพันธ์ และลงโฆษณาต่างๆ เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ โดยรายได้ที่ได้นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีลิขสิทธ์แต่อย่างใด


www.MekongRiverToday.com
เว็บไซต์ทางเลือกใหม่ในหมวดท่องเที่ยวประเทศไทย และท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว เมืองชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ในแถบอินโดจีน ข้อมูลที่ัพัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท จำนวนมากกว่า 1800 ที่พัก โปรโมชั่น โฮมสเตย์คเกจทัวร์ สินค้า ที่กิน ที่เที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย ไหว้พระ วัดวาอาราม, ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา น้ำตก, วิถีชีวิตชุมชน, สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม, ปั่นจักรยาน ขับรถ ล่องเรือ เที่ยวริมโขง, ชมวิถีเกษตร ไร่ชา กาแฟ สวนผลไม้, รักษ์โลก สิ่งแวดล้อม, ช้อปปิ้งตลาดชายแดน, ล่องแก่ง เดินป่า ผจญภัย และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษรูปแบบแสดงแบนเนอร์ในเว็บไซต์
ตำแหน่ง
ประเภท ขนาด
สถานะ
Banner B1 (ภาพนิ่ง แสดงต่อเนื่อง)
- ทุกหน้า
รับ 2 ป้าย

Banner ขนาด
728x90 Pixel
1690 บาท/เดือน

ว่าง 2 ป้าย

Banner B2 (ภาพนิ่ง แสดงต่อเนื่อง)
- ทุกหน้า
รับ 3 ป้าย

Banner ขนาด
637x139 Pixel
1990 บาท/เดือน

ว่าง 3 ป้าย

Banner A1 (ภาพนิ่ง แสดงสุ่ม)
- ทุกหน้า
รับ 2 ป้าย
Banner ขนาด
300x250 pixel
1590 บาท/เดือน
ว่าง 2 ป้าย
Banner A2 (ภาพนิ่ง แสดงสุ่ม)
- ทุกหน้า
รับ 2 ป้าย
Banner ขนาด
300x128 pixel
1490 บาท/เดือน
ว่าง 2 ป้าย
Banner A3 (ภาพนิ่ง แสดงคงที่)
- ทุกหน้า
รับ 2 ป้าย
Banner ขนาด
300x128 pixel
1390 บาท/เดือน
ว่าง 2 ป้าย
Banner A4 (ภาพนิ่ง แสดงคงที่)
- หน้าแรก
รับ 1 ป้าย
Banner ขนาด
300x128 pixel
990 บาท/เดือน
ว่าง 1 ป้าย
Banner A5 (ภาพนิ่ง แสดงคงที่)
- หน้าแรก
รับ 1 ป้าย
Banner ขนาด
300x128 pixel
990 บาท/เดือน
ว่าง 1 ป้าย
Banner Mekong Plus
- หน้าแรก
รับ 12 ป้าย

* สำหรับ Partner เพื่อนใจดี
รับสิทธิ์ลงโฆษณาฟรี ตามเงื่อนไข
อ่านรายละเอียด Partner คลิกที่นี่
(เรียงลำดับแต้มโลตัสพลัส และการเข้าร่วมล่าสุด)

ฟรี
ว่าง 5 ป้าย
Banner เพื่อนบ้านมาใหม่ (คงที่)
- หน้าแรก
รับ 5 ป้าย
(เรียงลำดับจากการแจ้งข้อมูลที่พักล่าสุด)

Banner ขนาด
120x120 Pixel
ฟรี
ว่าง 10 ป้าย
Banner B8, B9 (คงที่)
- หน้าแรก
- เมนูประตูสู่อินโดจีน
- โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท / ที่กิน อาหาร เครื่องดื่ม / เส้นทางท่องเที่ยว ... ปลายทาง 70 เมืองท่องเที่ยว (630 หน้า) ประกอบด้วย
40 เมืองในแถบอินโดจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์)
30 เมืองชายแดนไทย

รับ 2 ป้าย
Banner ขนาด
265x100 Pixel
1290 บาท/เดือน
ว่าง 2 ป้าย
Banner B31L, B31R (คงที่)
- หน้าแรก
รับ 2 ป้าย


Banner ขนาด
265x100 Pixel
790 บาท/เดือน
ว่าง 2 ป้าย
Banner B41L, B41R (คงที่)
- หน้าแรก
รับ 2 ป้าย


Banner ขนาด
265x100 Pixel
690 บาท/เดือน
ว่าง 2 ป้าย
Banner B42L, B42R (คงที่)
- หน้าแรก
รับ 2 ป้าย


Banner ขนาด
265x100 Pixel
690 บาท/เดือน
ว่าง 2 ป้าย
Banner B43L, B43R (คงที่)
- หน้าแรก
รับ 2 ป้าย


Banner ขนาด
265x100 Pixel
690 บาท/เดือน
ว่าง 2 ป้าย
Banner B44L, B44R (คงที่)
- หน้าแรก
รับ 2 ป้าย


Banner ขนาด
265x100 Pixel
690 บาท/เดือน
ว่าง 2 ป้าย
Banner tour 1-2 (คงที่)
- ทุกหน้า
รับ 10 ป้าย

Banner ขนาด
120x120 Pixel
890 บาท/เดือน
ว่าง 10 ป้าย
Banner tour ชุดที่ 3, 4 (คงที่)
- หน้าแรก
รับ 10 ป้าย

Banner ขนาด
120x120 Pixel
490 บาท/เดือน
ว่าง 10 ป้าย
Banner home ชุดที่ 1, 2, 3, 4 (คงที่)
- หน้าแรก
รับ 20 ป้าย

Banner ขนาด
120x120 Pixel
490 บาท/เดือน
ว่าง 20 ป้าย
Banner B7 (คงที่ )
- ทุกหน้า
รับ 2 ป้าย

Banner ขนาด
728x90 Pixel
990 บาท/เดือน
เต็ม

 

1. หน้าแรก หมายถึง หน้า www.MekongRiverToday.com
- แสดงแบนเนอร์ 728x90 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 637x139 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 300x250 pixel ด้านขวา
- แสดงแบนเนอร์ 265x100 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 120x120 pixel ด้านขวา

----------------------------------------------------------------------


2. หน้าสารบัญปลายทาง 70 เมืองท่องเที่ยว
40 เมืองในแถบอินโดจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์)
30 เมืองชายแดนไทย
- แสดงแบนเนอร์ 728x90 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 637x139 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 300x250 pixel ด้านขวา

----------------------------------------------------------------------


3. หน้าเมนูหลัก / ปลายทางท่องเที่ยว รีวิว และบริการ / เมนูย่อยประตูสู่อินโดจีน (630 หน้า) หมายถึง
- แสดงแบนเนอร์ 728x90 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 637x139 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 300x250 pixel ด้านขวา
- แสดงแบนเนอร์ 265x100 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 120x120 pixel ด้านขวา

> หน้าเมนูหลัก


> ปลายทางท่องเที่ยว รีวิว และบริการ

 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง

 


> เมนูประตูสู่อินโดจีน

ข้อมูลแม่น้ำโขง
อินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
โปรโมชั่นลุ่มแม่น้ำโขง
การเดินทาง
กรอบความร่วมมือ GMS
ข่าว บทความ ไทยประตูสู่อินโดจีน
ปลายทางอินโดจีน
   ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
   ลาวใต้ > ปากเซ
   จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
   เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
   เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
   เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
   เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
   เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
   กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
   กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ

เส้นทางท่องเที่ยว อินโดจีน
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ


ติดต่อโฆษณา

สนใจติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ แจ้งผ่านทาง
MekongRiverToday@.com
ใช้ชื่อหัวเรื่องว่า
" ติดต่อโฆษณากับ www.MekongRiverToday.com "

พร้อมแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งแบนเนอร์ที่ท่านต้องการลงโฆษณา
2. เว็บไซต์ของท่าน ที่ให้ทางเรา link ไปหา เช่น www.mekongrivertoday.com
3. แจ้งระยะเวลา วัน เดือน ปี ที่ต้องการแสดงแบนเนอร์

กรุณาติดต่อล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเริ่มแสดงแบนเนอร์

หมายเหตุ
- Banner แสดงต่อเนื่อง, Banner ประเภท A และ banner ขนาด 728x90 pixel รับไฟล์ภาพนิ่ง jpg และ gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 KB
pixel
- Banner ขนาด 637x139 รับไฟล์ flash ,jpg และ gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 KB
- Banner ขนาด 300x250 รับไฟล์ flash ,jpg และ gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 KB
- Banner 265x100 pixel รับไฟล์ flash ,jpg และ gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 35 KB
- Banner 120x120 pixel และ 260x60 pixel รับไฟล์ flash ,jpg และ gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 KB

- อัตราโฆษณา การแสดงผลแบนเนอร์ และรายละเอียด ต่างๆ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมรายละเอียดเพิ่มเติม

Banner แสดงต่อเนื่อง
คือ ป้ายจะแสดงต่อเนื่องกันไปทั้งหมดของจำนวนป้าย ป้ายละ 9 วินาที โดยลำดับการแสดงป้ายแรกจะเรียงจากการแจ้งลงโฆษณา และวนจนครบทุกป้าย

Banner แสดงคงที่ คือ ป้ายที่แสดงทุกครั้ง ต่อการแสดงผล 1 หน้าเว็บเพจ

Banner แสดงสุ่ม คือ ป้ายจะแสดง 1 ในจำนวนป้ายทั้งหมดที่รับ ต่อการแสดงผล 1 หน้าเว็บเพจ

* กรณีตำแหน่งมีจำนวนป้ายไม่ครบตามจำนวนที่รับ จะแสดงแบนเนอร์ของ MekongRiverToday ด้วย เช่น ตำแหน่งรับ 3 ป้ายแบบสุ่ม แต่มีผู้ลงโฆษณา 2 ป้าย จะมีแบนเนอร์ MekongRiverToday.com 1 ป้าย และทำการสุ่มแสดงแบนเนอร์จาก 1 ใน 3 ป้าย หรือแสดงต่อเนื่องจนครบ 3 ป้าย

 
 

ลงโฆษณากับเรารับฟรี
* ลงโฆษณาได้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ทุกบาทที่ลงโฆษณา นำมาเป็นแต้มสะสมเพื่อแลกโฆษณาฟรีในรายการ สะสมแต้ม โลตัสพลัส

* ลงโฆษณากับทางเราตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป แจ้งโปรโมชั่นผ่าน facebook fanpage ของ MekongRiverToday ฟรี

* รับฟรีบริการออกแบบแบนเนอร์ หมดเขต 20 ธันวาคม 2559

โปรโมชั่น (สามารถเลือกได้ 1 โปรโมชั่น)

โปรโมชั่น รายละเอียด
สุดคุ้ม
ลง 6 เดือน
จ่าย 5 เดือน
# รับโฆษณาเพิ่ม ฟรี 1 เดือน..รวม 6 เดือน
# พร้อมรับสิทธิ์ส่วนลด 100 บาท แบนเนอร์ราคาไม่เกิน 300 บาท ในครั้งต่อไป

สุดคุ้ม
ลง 1 ปี
จ่าย 10 เดือน
# รับโฆษณาเพิ่ม ฟรี 2 เดือน..รวม 12 เดือน
# พร้อมรับสิทธิ์ส่วนลด 200 บาท สำหรับแบนเนอร์ราคาไม่เกิน 500 บาท ในครั้งต่อไป

แรกประทับใจ  # รับสิทธิ์โฆษณา ฟรี 1 เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่ลงโฆษณากับ www.mekongrivertoday.com ครั้งแรก โดยจะได้รับสิทธิ์นั้นหลังจากแบนเนอร์ที่ลงโฆษณาหมดอายุ (ลงโฆษณาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจึงจะได้รับสิทธิ์ แรกประทับใจ) 

ทุก Banner รับสิทธิ์เพิ่มเติมลงโฆษณาฟรีตำแหน่ง ในหน้าสารบัญ Banner home1-4, Banner tour3-4 (โฆษณาฟรี ไม่ทำ link แสดงในช่วงสถานะว่าง โดยเรียงลำดับตามแต้มโลตัสพลัส)


พันธมิตร MekongRiverTodaycom
เข้าร่วมโครงการ Mekong Plus โฆษณาฟรี หน้าแรก, หน้าสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่น, facebook, twitter และ Banner home1-4, Banner tour3-4
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com

กลับสู่ด้านบน ^