เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
ปลายทาง  |  รีวิวท่องเที่ยว  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
เมียนมาร์
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

หลวงพระบาง ย่างกุ้ง จีน, มณฑลยูนนาน ฮานอย ฮาลอง
จำปาสัก เวียงจันทน์ มัณฑะเลย์ เสียมราฐ โฮจิมินห์ซิตี้ เว้ ดานัง ฮอยอัน
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


หน้าแรก > ไทยประตูสู่อินโดจีน > มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-กวางจี เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก  
 
มุกดาหาร เส้นทางหมายเลข 9
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-กวางจี เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก

จากประเทศไทยจะไปเวียดนามจำเป็นต้องผ่าน สปป. ลาว และต้องข้ามแม่น้ำโขง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขตนั้นเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ยาวที่สุด ปลายสะพานทั้งสองด้าน ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย กำหนดให้เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก เชื่อมต่อเศรษฐกิจระหว่างชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ปลายสะพานด้าน สปป. ลาว

           ต่อไปเป็นเส้นทางหมายเลข 9 ลากผ่านไปตรงคอคอดแคบ ๆ ของทุ่งราบสะหวันนะเขตแล้วจึงผ่านเข้าสู่เขตช่องเขา ทะลุไปออกด่านพรมแดนแดนสะหวัน ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร เข้าสู่ประเทศเวียดนามที่เมืองกวางจี แล้วจึงเลี้ยวขวาเชื่อมกับเส้นทางหมายเลข 1 ของเวียดนาม ลากผ่านเมืองมรดกโลก เมืองเว้ อดีตราชธานีในราชวงศ์เหวียนของเวียดนาม แล้วจึงไปสุดทางที่เมืองดานัง อันเป็นเมืองท่าเรือสำคัญของเวียดนาม

           รายละเอียดของเส้นทางหมายเลข 9

           ระยะทาง ใน สปป. ลาว ประมาณ 200 กิโลเมตร ในเวียดนามประมาณ 100 กิโลเมตร

           เมืองสำคัญ มุกดาหาร-ไกสอนพมวิหาน-อุทุมพอน-เมืองพินเซโปน-ดองฮา-กวางจี-เว้-ดานัง

           ด่านพรมแดน ด่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 ด่านแดนสะหวัน ด่านลาวบาว

           แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง สปป. ลาว พระธาตุอิงฮัง เวียดนาม เมืองเว้ เมืองฮอยอัน หมีเซิน


สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) เป็นผลสำเร็จของอีกโครงการ1 ในแผนงานการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) ซึ่งโครงการเชิงบูรณาการภายใต้กรอบการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) โดยพัฒนาพื้นที่บนเส้นทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่มีต้นทุนน้อยสุด ซึ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยสร้างและปรับปรุงถนนความยาว 1,450 กม. เชื่อมโยงเมืองเมาะลำไย (พม่า) กับ นครดานัง (เวียดนาม) โดยตัดผ่านไทย และ สปป. ลาว สามารถเดินทางจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน ผ่านสหภาพพม่า โดยเริ่มต้นจากเมาะละแหม่ง เมียวดี ตาก พิษณุโลก ขอนแก่น มุกดาหาร สะหวันนะเขต ลาวบาว ดงฮา เว้ ดานัง

bสะพานฝั่งไทย อยู่ที่บ้านสงเปือย ต. บางทรายใหญ่ เหนือเมืองมุกดาหาร 7 กม. เชื่อมกับเส้นทางหลวงหมายเลข 212 (อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม) ทอดยาวไปลงที่บ้านนาแก เหนือตัวเมืองไกสอน พมวิหาร (เดิมคือเมืองคันทะบุลี) แขวงสะหวันนะเขต 5 กม. เชื่อมถนนหมายเลข 9 ในฝั่งลาว เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ความกว้าง 12 เมตร ขนาด 2 ช่องทางจราจรเฉพาะรถยนต์ (ไม่มีทางรถไฟตามแผนที่กำหนดไว้แต่แรกเมื่อ พ.ศ. 2540 เนื่องจากปัญหาเรื่องงบประมาณ) มีทางเท้า 2 ข้างทางความยาว 2,050 เมตร บน 2 ฝั่งของสะพานมีอาคารด่าน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีถนนเปลี่ยนทิศทางการจราจรในฝั่งไทย(8) ซึ่งทั้งฝ่ายไทยกับลาวออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่งและได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น

b นอกจากนี้ที่ประชุมด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว เห็นชอบให้เปิดเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างไทย-ลาว เส้น มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ทันทีที่อนุญาตให้มีการเดินรถข้ามสะพานได้ ซี่ง บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นผู้ประกอบการฝ่ายไทย และบริษัทส้อมแปงขนส่งและโดยสาร จำกัด เป็นผู้ประกอบการฝ่ายลาว โดยมีอัตราค่าโดยสาร 45 บาทต่อคนต่อเที่ยว

 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เมืองชายแดน
ไทยมีแนวพรมแดน ติดต่อกับ 4 ประเทศ ได้แก่ พม่า (เมียนมาร์), ลาว, กัมพูชา และมาเลเซีย
 
     
ประตูสู่อินโดจีน
ประเทศไทย ศูนย์กลางเส้นทาง เชื่อมโยงเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน

 
     
จุดหมายปลายทาง
สะหวันนะเขต เว้ ฮอยอัน ดานัง
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
อนุสาร อ.ส.ท.เล่มเล็ก เดือนพฤศจิกายน 2556
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงการต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
 
:: ประตูสู่อินโดจีน
ข้อมูลแม่น้ำโขง
อินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
โปรโมชั่นลุ่มแม่น้ำโขง
การเดินทาง
กรอบความร่วมมือ GMS
ข่าว บทความ ไทยประตูสู่อินโดจีน
ปลายทางอินโดจีน
   ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
   ลาวใต้ > ปากเซ
   จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
   เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
   เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
   เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
   เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
   เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
   กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
   กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ

เส้นทางท่องเที่ยว อินโดจีน
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
 
:: Banner tour 1
 
:: Banner tour 2
 

 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ